HEJ

UTSATTHET I MISSBRUK

 Kvinnor i missbruk befinner sig många gånger i en situation som ökar risken att utsättas för våld – samtidigt som de har svårare än andra att få stöd och hjälp. Läs mer>>

VÅRA VÄRDERINGAR

Vi tror att en människa måste få skydd och stöd i första hand, för att i förlängningen hitta kraft att bearbeta sitt missbruk. Här hittar du de värderingar som styr arbetet på Qjouren. Läs mer>>

JOBBAR DU MED VÅLDSUTSATTA KVINNOR?

Här finns information om Qjourens verksamhet för dig som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor i ditt arbete. Läs mer>>

VIKTIGA LÄNKAR

Här hittar du länkar till andra aktörer som arbetar för att sprida information om, och minska, våldet i allmänhet och mäns våld mot kvinnor i synnerhet. Läs mer>>

Ring oss på telefonnummer 08–644 20 32 eller på vårt gratisnummer 0200-22 90 90. Vid akuta situationer kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Orgnr: 802471-7236

Skydd och stöd för utsatta kvinnor